ta1bg.gif mapa.jpg
iso.jpg iso.html iso.html
ta2bg.gif

bar_czym.gif


szef.jpgPrzedsiębiorstwo JUMAR s.c. powstało w 1994 roku. W pierwszej fazie rozwoju działalność przedsiębiorstwa koncentrowała się na budowie instalacji gazowych oraz na montażu odbiorników gazowych. W tym okresie rozpoczęto też pierwsze budowy przyłączy i sieci gazowych.

Połowa lat dziewięćdziesiątych charakteryzowała się wprowadzaniem do gazownictwa nowoczesnych technik i technologii budowy sieci i instalacji gazowych. W praktyce zaczęto coraz powszechniej stosować tworzywa sztuczne. Było to wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, któremu należało sprostać, wdrażając nową technologię budowy instalacji gazowych, poprzez pozyskanie nowoczesnego sprzętu oraz szkolenie i uzyskanie stosownych uprawnień dla kluczowych pracowników przedsiębiorstwa.

W 1995 roku przedsiębiorstwo
JUMAR s.c. zostało zarejestrowane w Dolnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa we Wrocławiu, jako firma uprawniona do budowy sieci gazowych z polietylenu na terenie Okręgu Dolnośląskiego. Od tego czasu przedsiębiorstwo buduje nowoczesne sieci gazowe i przyłącza z polietylenu. Do dzisiaj jest to dominujący produkt przedsiębiorstwa.
Strategicznym celem kierownictwa było i jest dążenie do objęcia działalnością przedsiębiorstwa jak największego spektrum prac w zakresie projektowania i wykonawstwa budowlanego. Taka, konsekwentnie realizowana strategia, przyniosła owoce w postaci wykonawstwa:
sieci gazowych i wodociągowych, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych, robót ogólnobudowlanych. Prace te już od 1999 roku na stałe weszły do oferty przedsiębiorstwa. Zaczęto też realizować pierwsze proste projekty przyłączy i instalacji wewnętrznych. Terminowo realizowane prace, o wysokiej jakości wykonania, ugruntowały pozycję przedsiębiorstwa na rynku usług budowlanych. Od tego okresu datuje się dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Dalszy rozwój przedsiębiorstwa wymagał stosowania coraz bardziej efektywnych metod i technik zarządzania. Coraz istotniejszą rolę odgrywać zaczęły działania w zakresie pozyskiwania klientów, jakości wykonania oraz efektywności procedur realizacji podstawowych procesów budowlanych.
Rok 2002 stał się etapem przełomowym dla przedsiębiorstwa. W połowie tego roku kierownictwo podjęło decyzję o jakościowych zmianach w zarządzaniu firmą, poprzez opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego ze standardem PN-BN ISO 9001:2001.
Obecnie przedsiębiorstwo JUMAR s.c jest także zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego jako firma uprawniona do wytwarzania, modernizowania i naprawy urządzeń ciśnieniowych.

        kropa1.gif  NIP 1, 2
        kropa1.gif  REGON
        kropa1.gif  WPIS DO EWIDENCJI
                Wanda Wyglądała 1, 2
                Jacek Rosłan 1, 2
                Czesław Stryjski 1, 2
        Główna : Kontakt                                                                                index_30.gif Góra strony
Copyright 2006 Jumar, Webdesign: iCOMP.pl