ta1bg.gif mapa.jpg
iso.jpg
ta2bg.gif

bar_uprawnienia.gif


Pracownicy naszej Firmy stanowią w pełni wykwalifikowany zespół mogący sprostać każdemu zadaniu branży budowniczej zleconemu przez klienta. Co rok, przeprowadzane są szkolenia podnoszące kwalifikacje załogi, aby firma mogła godnie sprostać konkurencji.

Uprawnienia pracowników Firmy Handlowo Usługowej JUMAR s.c. :

Świadectwo Kwalifikacyjne na stanowisko Dozoru :
Spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażowym dla następujących urządzeń , instalacji i sieci:
Grupa 3
    pkt 4 - Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym od 0,5 MPa
    pkt 5 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe)
    pkt 6 - urządzenia instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPa włącznie
    pkt 7 - urządzenia instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
    pkt 8 - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych omocy powyżej 25 kW w tym kotły wodne do 2 MW
    pkt 9 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterownicze do sterowania urządzeń wymiwnionych wyżej

Świadectwo Kwalifikacyjne na stanowisko Eksploatacji :
Spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażowym dla następujących urządzeń , instalacji i sieci:

Grupa 2,5 - urządzenia wentylacji o mocy powyżej 50kW
Grupa 3,4 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa
Grupa 3,5 - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie
Grupa 3,6 - urządzenia i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPa włącznie
Grupa 3,7 - urządzenia i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
Grupa 3,8 - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych w tym kotły wodne nisko-temperaturowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
Grupa 3,10 - aparaty kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń do sieci i instalacji w/w

Certyfikat upoważniający do serwisowania w zakresie :
a) Głowica SK-3, SK-4
    1. Regulacja kąta otwarcia kurka
    2. Regulacja siły napięcia sprężyny
b) Zawór odcinający typu ZO
    1. Montaż i demontaż w celu dosmarowania elementów zaworu
c) Elementy elektroniki moduł sterujący BIG-MS, głowica detekcyjna, sygnalizator optyczno-akustyczny
    1. Połączenia elektroniczne elementów systemu

Świadectwo egzaminu spawacza/zgrzewacza termoplastycznych tworzyw sztucznych :

Metoda spajania HS, HM.
Grupa materiałowa 3PE
Podgrupa 3,4 3,6 3,8

Uprawnienia budowlane :
1. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń : wodociągowych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych
2. Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń : wodociągowych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych

Certyfikat przeszkolenia :
w zakresie wykonywania i stosowania wielowarstwowych powłok antykorozyjnych z materiałów firmy POLYKEN oraz materiałów termokurczliwych

Certyfikat ukończenia kursu w zakresie :
- zasady doboru urządzeń
- instalacji
- konserwacji
- urządzeń typu : =DEX, DG, MD=
- zasady działania i podłączania zaworów odcinających

Świadectwo egzaminu spawacza (acetylen + tlen) :
- grubość materiału: 2,5 - 3,8 ; 3.0 - 6.0
- średnica zewnętrzna rury: 30 - 120 ; 59.0 - 236.0


Posiada certyfikaty autoryzacji firm
JUNKERS BOSCH POLSKA WARSZAWA
GALOMET RAWICZ
GAZEX WARSZAWA
CAD CONSULT - Tychy

        Główna : Kontakt                                                                                index_30.gif Góra strony
Copyright 2006 Jumar, Webdesign: iCOMP.pl
iso.htmliso.html